Untitled document TORUN PORUSZA
Untitled document

TENISOWY PUCHAR TORUNIA


REGULAMIN

 

 

1.    Rozgrywki odbywają się pod patronatem KS Start-Wisła Toruń ul. Przy Skarpie 4, reprezentowanym przez Kierownika Klubu Annę Lemańską.
2.    Orzeczenia w sprawach spornych będą wydawać: Michał Szwed i Jacek Szczepanik
3.    W rozgrywkach mogą brać udział tenisiści nigdy nie sklasyfikowani na listach PZT a także byli zawodnicy, którzy po raz ostatni byli sklasyfikowani 5 lat przed sezonem rozgrywkowym.
4.    Mecze powinny być rozgrywane na kortach MOSiR w Toruniu ul. Przy Skarpie 4
5.    Obowiązuje wpisowe 40 zł. Wpisowe przyjmuje sekretariat KS Start-Wisła – gotówką albo przelewem na konto nr 48 1160 2202 0000 0000 5530 4684 z dopiskiem „liga amatorów”. Wpisowe jest przeznaczone na nagrody: dla 1 ligi 50%, dla 2 ligi 30%, oraz na imprezę na zakończenie sezonu - 20%. Koszty manipulacyjne 5%.
6.    Warunkiem udziału w rozgrywkach jest wcześniejsze uiszczenie wpisowego - do 18 maja.

7.    Terminarze gier powstaną w dniu 20 maja. Będą dostępne w sekretariacie Klubu oraz w recepcji kortów od 21 maja. Zostaną też rozesłane pocztą internetową do uczestników, którzy przekażą organizatorowi swój adres mailowy.

8.    Rozgrywki odbywają się w grupach 12-osobowych, systemem każdy z każdym.
9.    Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w każdym secie obowiązuje tie-break.
10.    Zawodnik  wymieniony w terminarzu na pierwszym miejscu jest gospodarzem pojedynku. Jego obowiązkiem jest rezerwacja kortu, zapewnienie właściwych piłek i zapisanie wyniku w tabeli. Termin meczu powinien być uzgodniony z przeciwnikiem przed pierwszym dniem terminu rozgrywania pojedynku.
11.    W wyjątkowych wypadkach mecz może być odwołany.
12.    Niestawienie się zawodnika na korcie w umówionym terminie bez odwołania, bez względu na rodzaj przyczyny (za wyjątkiem wypadku) zostanie potraktowane przez prowadzących rozgrywki jako walkower na korzyść przeciwnika
13.    W uzasadnionych przypadkach możliwe jest opóźnienie terminu spotkania do 21 dni, nie dłużej jednak niż do dnia kończącego serie spotkań lub zakończenia rozgrywek.
14.    Nierozegranie meczu (za wyjątkiem warunku p. 11 i 13) i nie powiadomienie o tym fakcie prowadzących rozgrywki przez żadnego z zainteresowanych zawodników spowoduje obustronny walkower.
15.    Uczestnik, który odda walkowerem trzy mecze pod rząd zostanie skreślony z listy grających.
16.    Punktacja:
    a) za mecz wygrany (także v/o)    - 2 pkt
    b) za mecz przegrany                   - 1 pkt
    c) za mecz przegrany v/o              - 0 pkt
17.    O zajętym miejscu w pierwszej kolejności decyduje ilość zdobytych punktów a następnie bilans setów. Przy jednakowym bilansie punktów i setów, o wyższym miejscu decyduje wynik bezpośredniego pojedynku (lub pojedynków).
18.    Zawodnicy z 1 ligi, którzy zajmą w klasyfikacji końcowej 10-12 miejsce  - spadają do 2  ligi. Zawodnicy z 2 ligi, którzy zajmą w klasyfikacji końcowej 1 i 2 miejsce  - awansują do 1 ligi. Wolne miejsce po trzecim spadkowiczu w I lidze otrzyma zwycięzca otwartego turnieju wiosennego.

19.    Punkty zdobyte w meczach z zawodnikiem, który wycofał się z rozgrywek, zostają anulowane. Za wycofującego się uważa się zawodnika, który zgłosił rezygnację z uczestnictwa w rozgrywkach lub kolejno oddał trzy walkowery.
20.    W przypadku przerwania meczu z powodu kontuzji lub zniszczenia sprzętu, mecz wygrywa przeciwnik
21.    Mecze nie zakończone z powodu przekroczenia czasu wynajmu kortu lub deszczu, dogrywane są od stanu, w którym mecz został przerwany.
22.    Zasady rozgrywania turnieju kwalifikacyjnego o prawo startu w 1 lidze:
    - turniej będzie rozgrywany najpóźniej do dnia 15 maja.
    - nie mogą w nim wystąpić zawodnicy mający zagwarantowany start w 1 lidze
    - w zależności od frekwencji turniej może być rozgrywany wg formuły skróconej
    - zwycięzca turnieju otrzyma prawo startu w 1 lidze
    - przegrani z półfinałów zagrają mecz o 3 miejsce
    - jeżeli zwycięzca turnieju zrezygnuje z startu w 1 lidze, zastąpi go drugi zawodnik tego turnieju.
23.    Sporne sprawy nie objęte niniejszym regulaminem, są rozstrzygane przez prowadzących rozgrywki.

 

Kierownik Klubu i prowadzący rozgrywki

Kierownik Klubu i prowadzący rozgrywki

 

Telefony:

1. KS Start-Wisła       56 6555360
2. Michał Szwed         601690651

3. Jacek Szczepanik   606804377

herbHerb województwa kujawsko-pomorskiego
 
Untitled document Toruń miastem sportu

PARTNERZY

Untitled document Fonte
Hotel Filmar
PZT
Tenis Travel
Untitled document word

SPONSORZY

Bella
APATOR
Untitled document jgsport
Untitled document ADA-PLUS
Copyright © 2016 Start-Wisła