Untitled document TORUN PORUSZA
Untitled document

KALT Kobieca Amatorska Liga Tenisa


REGULAMIN

 

 

1.    Rozgrywki odbywają się pod patronatem KS Start-Wisła Toruń ul. Przy Skarpie 4, reprezentowanym przez Kierownika Klubu Annę Lemańską.
2.    Orzeczenia w sprawach spornych będą wydawać: Michał Szwed (sędzia związkowy PZT).
3.    Miejscem rozgrywek są korty MOSiR w Toruniu ul. Przy Skarpie 4.
4.    Obowiązuje wpisowe 40 zł. Wpisowe przyjmuje sekretariat KS Start-Wisła – gotówką albo przelewem na konto nr 48 1160 2202 0000 0000 5530 4684 z dopiskiem „KALT oraz imię i nazwisko”. Wpisowe jest przeznaczone na nagrody oraz na imprezę na zakończenie sezonu.
5.    Opłacenie wpisowego musi nastąpić przed rozpoczęciem rozgrywek.
6.    Terminarze gier są dostępne w sekretariacie Klubu oraz w recepcji kortów.
7.    Rozgrywki odbywają się systemem każdy z każdym.
8.    Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w każdym secie obowiązuje tie-break. Zamiast trzeciego seta - super tie-break (do 10).
9.    Zawodnik  wymieniony w terminarzu na pierwszym miejscu jest gospodarzem pojedynku. Jego obowiązkiem jest rezerwacja kortu, zapewnienie właściwych piłek i zapisanie wyniku w tabeli. Termin meczu powinien być uzgodniony z przeciwnikiem przed pierwszym dniem terminu rozgrywania pojedynku.
10.    W wyjątkowych wypadkach mecz może być odwołany.
11.    Niestawienie się zawodnika na korcie w umówionym terminie, bez względu na rodzaj przyczyny, bez odwołania, zostanie potraktowane przez prowadzących rozgrywki jako walkower na korzyść przeciwnika.
12.    W uzasadnionych przypadkach możliwe jest opóźnienie terminu spotkania do 21 dni, nie dłużej jednak niż do dnia kończącego serie spotkań lub zakończenia rozgrywek.
13.    Nierozegranie meczu (za wyjątkiem warunku p. 11 i 13) i nie powiadomienie o tym fakcie prowadzących rozgrywki przez żadnego z zainteresowanych zawodników spowoduje obustronny walkower.
14.    Uczestnik, który odda walkowerem trzy mecze pod rząd zostanie skreślony z listy grających.
15.    Punktacja:
    a) za mecz wygrany (także v/o)    - 2 pkt
    b) za mecz przegrany                   - 1 pkt
    c) za mecz przegrany v/o              - 0 pkt
16.    O zajętym miejscu w pierwszej kolejności decyduje ilość zdobytych punktów a następnie bilans setów. Przy jednakowym bilansie punktów i setów, o wyższym miejscu decyduje wynik bezpośredniego pojedynku (lub pojedynków).
17.    Zawodnicy z niższej ligi, którzy zajmą w klasyfikacji końcowej pierwsze i drugie miejsce - awansują do wyższej ligi. Zawodnicy z niższej ligi, którzy zajmą trzecie i czwarte miejsce, rozegrają mecze barażowe systemem każdy z każdym z zawodnikami z wyższej ligi, którzy zajmą miejsca dziewiąte i dziesiąte. Zawodnicy, którzy w barażach zajmą pierwsze i drugie miejsce - awansują do wyższej ligi. Kryteria decydujące o kolejności są identyczne z kryteriami przyjętymi w edycji podstawowej.
18.    Zakończenie gier barażowych ustala się na 30 września.
19.    Punkty zdobyte w meczach z zawodnikiem, który wycofał się z rozgrywek, zostają anulowane. Za wycofującego się uważa się zawodnika, który zgłosił rezygnację z uczestnictwa w rozgrywkach lub kolejno oddał trzy walkowery.
20.    W przypadku przerwania meczu z powodu kontuzji lub zniszczenia sprzętu, mecz wygrywa przeciwnik
21.    Mecze nie zakończone z powodu przekroczenia czasu wynajmu kortu lub deszczu, dogrywane są od stanu, w którym mecz został przerwany.
22.    Sporne sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez prowadzących rozgrywki.
24.    Serdecznie zapraszamy, życzymy wszystkim sukcesów sportowych, wiele omocji i dobrej zabawy.
 

Kierownik Klubu i prowadzący rozgrywki

 

Telefony:

1. KS Start-Wisła     56 6555360
2. Michał Szwed        601690651

herbHerb województwa kujawsko-pomorskiego
 
Untitled document Toruń miastem sportu
MAGDA Z OPI...

PARTNERZY

Untitled document Fonte
Hotel Filmar
PZT
Tenis Travel
Untitled document word

SPONSORZY

Bella
APATOR
Untitled document jgsport
Untitled document ADA-PLUS
Copyright © 2016 Start-Wisła